Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

Pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Impresariat Oprócz z siedzibą w Mierzynie (kod 72-006), ul. Tytusa 14 A/1, e-mail: biuro@koncerty.com

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu oraz przesyłania zamówionych wcześniej (potwierdzonych własnoręcznym podpisem lub jednoznaczną zgodą przesłaną pocztą elektroniczną) informacji
o działalności firmy impresariat oprócz (dotyczy to m.in. witryn internetowych: koncerty.com, szczecinmusicfest.pl, morzemuzyki.pl oraz concerts.pl). Dane mogą być również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur  (np. na zakup biletów).

Administrator przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale też niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych lub odwołania zgody nie będzie możliwe wykonywanie zlecenia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów wspierających naszą firmę rozwiązaniami informatycznym (np. wysyłanie mailingu).

W innych przypadkach ewentualnymi odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom spoza Polski, ani instytucjom i organizacjom międzynarodowym.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

________________________________

Niniejsza klauzula informacyjna została zaktualizowana 24 maja 2018 roku.

Klauzula ta może podlegać zmianom jeśli tego wymagać będzie obowiązujące prawo, a wszelkie informacje w zakresie zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Pani/Pana zostaną Pani/Panu przekazane drogą korespondencji e-mail.

Zamów newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco.

kup BILET

Tu znajdziesz pełną listę punktów sprzedaży biletów na nasze koncerty. Więcej

GRATISY - KONKURSY

Cyklicznie losujemy darmowe bilety na nasze koncerty oraz inne upominki: płyty, plakaty, autografy. Więcej

Dołącz do nas